stookolietank keuring door bevoegd technicus - schouwvegenhasselt.be

Ga naar de inhoud

stookolietank keuring door bevoegd technicus

De prijzen voor de keuring van bovengrondse of ondergrondse mazouttonnen verschillen van firma tot firma.
Belangrijk is dat u, bij goedkeuring van uw tank, een groene dop ontvangt en een conformiteitsattest, conform VLAREM.
Lekkende mazouttanks zijn zeer schadelijk voor het milieu.
Uw centen sijpelen niet alleen de grond in, maar bij bovengrondse tanks, die buiten staan en ondergrondse tanks is bodemverontreiniging en mogelijk ook grondwatervervuiling het gevolg.
Laat daarom op tijd uw mazoutreservoir nakijken en keuren.
Ons erkenningsnummer voor stookolietank keuring is : SV 05386

Voor onze beste prijs en beschikbare data in Hasselt en omstreken, volg onderstaande link.     mazoutton keuren hasseltEuro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt
Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Terug naar de inhoud